Dưới đây là các chính sách bảo mật thông tin người dùng được đội ngũ phát triển website top10binhduong.com.vn đưa ra.

1 | Thông tin được thu thập: 

  • Bình luận của người dùng (nội dung và các tệp phương tiện đính kèm)
  • Thông tin về đường truyền Internet (địa chỉ IP, thiết bị và trình duyệt sử dụng, hành động trên website,…)
  • Thông tin cá nhân (tên, email, website) được yêu cầu khi bình luận.

2 | Mục đích sử dụng:

  • Tối ưu trải nghiệm của người dùng
  • Cải thiện và phát triển website
  • Phân tích website
  • Ngăn chặn cách hành động không đúng trên website.

3 | Phạm vi sử dụng:

Trong nội bộ đội ngũ phát triển website top10binhduong.com.vn

4 | Thời gian sử dụng:

Vô thời hạn.